Är du intresserad av dem ERBJUDANDEN? Spara med våra kuponger på WhatsApp o TELEGRAM!

Artificiell intelligens: vad är språkmodeller och hur fungerar de

I den digitala tidsåldern, intelligens artificiell blir allt mer sofistikerad, och i hjärtat av denna revolution finner vi bl.a Modelli lingvistik. Höger poco sedan såg vi hur även telefonbolagen (och inte bara) gillar Xiaomi funderar på sin egen språkmodell. Men exakt vad är de och hur förändrar de hur vi interagerar med teknik?

Vad är språkmodeller och hur fungerar de?

Deras mest grundläggande nivå, språkmönster är datorsystem atränad att förstå, tolka och generera språk på ett sätt som efterliknar människans förmåga att kommunicera. Dessa modeller de "lär sig" språket genom analys av enorma mängder data texter, som böcker, artiklar och webbsidor, absorberar de strukturer, regler och nyanser som definierar ett språk.

Språkmodellernas funktion bygger på komplexa algoritmer och Reti neural. När de ges en sekvens av ord eller en fras använder dessa modeller den information som lärts för att förutsäga nästa ord eller generera ett relevant svar. Till exempel, om vi börjar en mening med "Idag är det mycket...", en språkmodell skulle kunna komplettera den med "het"Eller"freddo", baserat på sammanhanget och informationen han lärde sig under sin utbildning.

språkmodeller för artificiell intelligens

Med tillkomsten av djupinlärning har språkmodeller blivit mer och mer sofistikerad. Modeller som OpenAI:s GPT-3 eller Googles BERT är kapabla att utföra otroligt komplexa uppgifter, från att översätta språk till att skapa originalinnehåll och till och med programmering. Dessa avancerade modeller använder djupa neurala nätverksarkitekturer, vilket gör att de kan fånga och förstå språkliga nyanser som tidigare var utom räckhåll för maskiner.

Det är dock viktigt att notera att trots sina avancerade möjligheter "förstår" språkmodeller inte språk på det sätt som människor gör. Snarare, de verkar genom erkända mönster och associationer mellan ord och fraser. Detta innebär att även om de kan ge svar som verkar sammanhängande och förnuftiga, de har ingen verklig förståelse eller medvetenhet av innebörden bakom orden. Detta borde bland annat lugna oss om frågan vi har ställt oss själva i flera år: "Kommer AI att springa undan oss?"

Historia och utveckling av språkliga modeller

Språkmodellernas historia är djupt rotad i strävan efter att skapa maskiner som kan förstå och generera mänskligt språk. Denna resa börjar i 50- och 60-talet, när de första försöken med maskinöversättning introducerades. Även om dessa tidiga modeller var ganska rudimentära och baserat på fasta regler, har lagt grunden för framtida innovationer.

Med tillkomsten av maskininlärningstekniker i 80- och 90-talet, har vi sett en betydande förändring i sättet att förstå språk. Istället för att baseras på fördefinierade regler började de nya modellerna annonsera "lära sig" direkt från datan. Detta har lett till utvecklingen av mer sofistikerade modeller som neurala nätverk, som har förmågan att känna igen komplexa mönster i data.

Det senaste decenniet har sett en snabb utveckling tack vare djupinlärning. Modeller som Word2Old e Snabbtext har revolutionerat hur ord representeras i maskiner, bättre fånga sammanhang och språkliga nyanser. Men det är med tillkomsten av Transformers, som BERT och GPT, som vi har nått nya höjder. Dessa modeller, tack vare sin innovativa arkitektur, kan förstå sammanhang på sätt som tidigare modeller inte kunde.

Idag, med tillgång till enorma mängder data och datorkraft, fortsätter språkmodeller att göra det utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt, och lovar att ytterligare tänja på gränserna för vad AI kan åstadkomma inom området naturlig språkbehandling.

GPT-3: Ett exempel på excellens i språkmodeller

Generativ förutbildad transformator 3, bättre känd som GPT-3, är en av de mest avancerade och revolutionerande språkmodellerna som någonsin skapats. Denna modell, som släpptes av OpenAI 2020, har väckt stort intresse och nyfikenhet i både akademi och industri, tack vare dess nästan mänskliga förmåga att generera texter.

Till skillnad från sina föregångare, GPT-3 har 175 miljarder parametrar, vilket gör den till den största språkmodellen som någonsin producerats fram till den tiden. Detta stora nätverk av parametrar gör att han kan fånga och förstå ett otroligt brett spektrum av språkliga, kulturella och kontextuella nyanser.

språkmodeller för artificiell intelligens

Men vad är det som gör GPT-3 så speciell? Hans mångsidighet. Medan många språkmodeller är utbildade för specifika uppgifter, kan GPT-3 användas för en mängd olika applikationer, från kreativt skrivande till programmering, från språköversättning till att lösa komplexa problem. Han har visat att han kan skriva poesi, artiklar, kodprogramvara och till och med svara på filosofiska frågor med en sådan koherens och ett djup som utmanar distinktionen mellan maskinproduktion och mänsklig produktion.

Men trots sina imponerande möjligheter är GPT-3 inte utan sina utmaningar. Hans utbildning kräver enorma mängder energi och beräkningsresurser, och det är alltid frågan om partiskhet i träningsdata. Men en sak är säker: GPT-3 markerade en milstolpe i historien om artificiell intelligens, och visade världen den nästan obegränsade potentialen hos avancerade språkmodeller.

Etiska utmaningar och ansvar

Även om dessa modeller erbjuder spelförändrande möjligheter, tar de också med sig en mängd utmaningar som går långt utöver bara teknik.

Först finns det frågan om fördomar. Språkmodeller tränas på stora datamängder som speglar språket och kulturen de kommer ifrån. Om dessa data innehåller fördomar eller stereotyper, kommer modellen att assimilera dem, potentiellt vidmakthålla och förstärka sådana fördomar. Detta kan leda till felaktiga eller i värsta fall skadliga beslut och svar, särskilt när det används inom kritiska områden som sjukvård, juridik eller mänskliga resurser.

Dessutom transparens och ansvarighet de är grundläggande. Även om modeller som GPT-3 kan ge imponerande resultat, kan det vara komplicerat att förstå hur de kommer fram till en viss slutsats. Utan en tydlig förståelse för hur de fungerar, hur kan vi lita på deras beslut? Och om de gör ett misstag, vem är ansvarig? Är det företaget som skapat modellen, användaren som implementerat den eller själva modellen?

Slutligen finns det frågan om integritet och datasäkerhet: Italien vet det väl. Språkmodeller kräver enorma mängder data för att träna. Hur samlas, lagras och används denna data? Är användare medvetna om och överens om hur deras information används?

Att tackla dessa utmaningar kräver en multidisciplinärt förhållningssätt med experter inom etik, juridik, sociologi och naturligtvis teknik. Endast genom aktivt samarbete och öppen debatt kan vi säkerställa att språkmodeller används etiskt och ansvarsfullt.

Gianluca Cobucci
Gianluca Cobucci

Brinner för kod, språk och språk, människa-maskin-gränssnitt. Allt som är teknisk utveckling är av intresse för mig. Jag försöker avslöja min passion med största klarhet och förlitar mig på tillförlitliga källor och inte "vid first pass".

Prenumerera
Meddela
gäst

0 Kommentarer
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
XiaomiToday.it
Logotyp