Är du intresserad av dem ERBJUDANDEN? Spara med våra kuponger på WhatsApp o TELEGRAM!

Europa antar AI-lagen, världens första lag om artificiell intelligens. Här är de nya reglerna

La senaste antagande av AI-lagen från Europeiska unionen markerar ett avgörande ögonblick för framtiden för artificiell intelligens. Denna historiska händelse placerar inte bara Europa i centrum för global uppmärksamhet för sitt lagstiftningsinitiativ, utan väcker också en debatt om hur ny regler kommer att påverka innovation och säkerhet inom AI-området. Europeiska unionens regleringsstrategi återspeglar en en försiktig men optimistisk vision mot tekniska framsteg, försöker balansera innovation och säkerhet.

Europa skriver historia: AI-lagens nya regler för artificiell intelligens

Den 13 mars 2024 är ett minnesvärt datum för den artificiella intelligenssektorn, där Europeiska unionen har AI-lagen officiellt antagen. Denna lag, den första i sitt slag globalt, har fått brett godkännande från Europaparlamentet, med 523 röster för, 46 emot och 49 nedlagda. Med detta drag positionerar Europa sig som en föregångare när det gäller att sätta standarder för etisk och ansvarsfull hantering av AI, vilket potentiellt kan påverka liknande policyer i andra regioner i världen.

Thierry Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden, visade att Europa nu har etablerat en riktmärke globala för reglering av artificiell intelligens. Denna uppfattning återkommer inom tekniksektorn, även om det inte råder brist på kritiska röster. Medan vissa experter berömmer AI-lagen för dess försök att mildra riskerna förknippade med användningen av artificiell intelligens, fruktar andra att det kan begränsa teknisk innovation.

ai agera europeisk flagga

Läs också: Reglerna i lagen om digitala marknader som just har trätt i kraft i Europa

En anmärkningsvärd aspekt av AI-lagen är dess inställning till riskklassificering, dela in AI-applikationer i kategorier beroende på risknivån representerar. De strängaste reglerna är reserverade för system som anses vara högrisk, såsom de som används i fordonsautomation och övervakningsverktyg. På samma gång, användningar som anses oacceptabla, såsom sociala klassificeringssystem som liknar sociala krediter, kommer att vara förbjudna.

Trots sina ädla avsikter har AI-lagen väckt oro bland teknikföretag, både europeiska och internationella. De senare fruktar att de nya reglerna kan bromsa innovation och göra den europeiska tekniksektorn mindre konkurrenskraftig jämfört med motsvarigheter i USA och Kina. Man har dock försökt dämpa sådana farhågor, särskilt med införandet av mer flexibla regler för så kallade basmodeller, en kärnteknologi för produkter som OpenAI:s ChatGPT.

Nyckelpunkterna

  • riskbaserat tillvägagångssätt: förordningen klassificerar AI-system baserat på deras potentiella risk för samhället, från minimal risk till oacceptabel risk, med strängare regler för högriskkategorier;
  • högrisk AI-system: Högrisk AI-tillämpningar, såsom de inom kritisk infrastruktur, utbildning, sysselsättning, brottsbekämpning och andra sektorer, måste uppfylla rigorösa krav, inklusive riskreducerande system, högkvalitativa datauppsättningar, aktivitetsloggar, detaljerad dokumentation och robust, korrekt och säker verksamhet;
  • förbjudna metoder: Förbjuder AI-system som anses vara ett hot mot människors grundläggande rättigheter, inklusive manipulativa applikationer och sociala poäng från regeringar eller företag (som i Kina);
  • risker specifika: Generativa AI-baserade system som chatbots måste tydligt avslöja interaktioner med maskiner, och deepfakes eller annat AI-genererat innehåll måste vara märkt följaktligen;
  • sanktioner för bristande efterlevnad: Överträdelser kan resultera i böter som sträcker sig från 7,5 miljoner euro eller 1,5 % av den årliga omsättningen till 35 miljoner euro eller 7 % av den globala omsättningen Hur hanterar EU:s AI-förordning den biometriska identifieringen och övervakningen? Förordningen anser att biometriska identifieringssystem, särskilt de som används för ansiktsigenkänning i realtid i offentliga utrymmen av brottsbekämpande myndigheter, är högrisk och förbjuder i vissa fall att de används. Undantag görs dock för kritiska scenarier, som att förhindra förestående terroristattacker eller söka efter försvunna personer, förutsatt att strikta villkor är uppfyllda.

När kommer AI-lagen att träda i kraft?

AI-lagen är planerad att träda i kraft Maj 2024, och berörda organisationer bör börja förbereda sig genom att bilda dedikerade AI-efterlevnadsteam. Denna snabba tidslinje understryker hur brådskande EU tar itu med den tekniska utvecklingen och behovet av adekvat lagstiftning. Datumet skiljer sig med en månad från vad som tillkännagavs av EU-parlamentet förra månaden.

Gianluca Cobucci
Gianluca Cobucci

Brinner för kod, språk och språk, människa-maskin-gränssnitt. Allt som är teknisk utveckling är av intresse för mig. Jag försöker avslöja min passion med största klarhet och förlitar mig på tillförlitliga källor och inte "vid first pass".

Prenumerera
Meddela
gäst

0 Kommentarer
Inline feedbacks
Visa alla kommentarer
XiaomiToday.it
Logotyp